Een beroep als zelfstandig kinesitherapeut is geen nine to five job. Naast een vijfjarige opleiding volgen wij ook jaarlijks tal van bijscholingscursussen. Omdat wij het beste met onze patiënten voor hebben, houden wij vorming en opleiding hoog in het vaandel. Wij gaan 100% voor ‘onze’ job en daar staat ook eerlijk loon naar werk tegenover. In België krijgen hoog opgeleide kinesitherapeuten een veel lagere vergoeding dan onze Europese collega’s. Dat is dan ook de reden waarom meer en meer kinesitherapeuten in België zich niet langer conventioneren. Ik heb me aangesloten bij de jonge generatie niet geconventioneerde kinesitherapeuten. Concreet houdt dat in dat u (afhankelijk van uw verzekeringsstatus) bijna 50% terug krijgt van uw mutualiteit, of meer, afhankelijk van de terugbetalingscategorie waarin u valt. Voor gedetailleerde informatie neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

Patiënten met een xx1/xx1-statuut blijven genieten van de vastgestelde voorkeurstarieven en terugbetaling.

Bij een allereerste behandeling zijn wij als therapeuten verplicht om een dossier aan te maken. De daarmee gepaarde kosten liggen van overheidswege vast. 

De behandelingen kunnen contant of per overschrijving vereffend worden.

De precieze terugbetalingen kunt u vinden op de website van het RIZIV (kijk onder de kolom ‘verstrekker zonder overeenkomst’): 
http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/kine-nl.aspx#.WPUHe7glEdV

Wat mee te brengen bij een eerste consultatie?

  1. Geldig voorschrift van de arts (maximum 2 maand oud)
  2. Twee klevertjes van de mutualiteit
  3. Identiteitskaart
  4. Onderzoeksverslagen en/of medische beeldvorming indien in uw bezit
  5. Lijstje van medicatie die u neemt 

Wat bij niet verwittigde afwezigheid?

Afspraken kunnen tot 24 uur vooraf telefonisch afgezegd worden. Als de afspraak niet tijdig kan afgezegd worden zal een vergoeding, gelijk aan het honorarium, in rekening gebracht worden. Op die manier kan de vrijgekomen consultatie ingevuld worden door andere patiënten.